Pentru detalii suplimentare sunati la
0746064747
Ingrasaminte chimice
Azotat de calciu

Caracteristici tehnice:
- se prezintă sub formă de granule albe cu nuanţe de gălbui, brun, gri;
- conţinut de azot total (raportat la substanţa uscată): min.l 5 %;
- umiditate totală: max. 16%;
- densitate în vrac: cea 1,1 g/cm3;
- produsul este foarte solubil în apă;
- este foarte higroscopic;
- este tratat cu antiaglomerant.

Utilizare:
- este folosit ca ingrasamant de suprafaţă, singur sau în amestec cu alte ingrasaminte;
- în formă lichidă este compatibil cu toate ingrasamintele lichide sau solubile, cu excepţia celor care conţin sulfaţi sau fosfaţi (insolubili, precipită);
- în formă solidă este incompatibil cu celelalte ingrasaminte solubile, din pricina higroscopicităţii ridicate;
- dozarea pe teren se face în funcţie de cultură şi de condiţiile de climă şi sol.