Pentru detalii suplimentare sunati la
0746064747
Ingrasaminte chimice
Ingrasaminte complexe

NPK este termenul obişnuit pentru un ingrasamant care conţine cele 3 elemente nutritive, şi anume: azot (N), fosfor (P) şi potasiu (K).
Aceste ingrasaminte pot avea o mare varietate de formule chimice, după conţinutul în substanţă activă a celor 3 elemente şi pot fi special fabricate pentru nevoile specifice ale unei culturi agricole.
De asemenea, există ingrasaminte complexe ce conţin numai 2 elemente nutritive, de tipul NK, NP, PK.
Câteva tipuri de NPK, pe lângă cele 3 elemente esenţiale mai pot conţine şi microelemente.

Fosforul (P)

Fosforul este important pentru dezvoltarea rădăcinilor plantei şi în procesul de coacere. Aportul de fosfor este esenţial în fazele timpurii de dezvoltare a plantei. Fosforul este prezent în plante în toate celulele, ceea ce explică importanţa acestuia în metabolismul plantei.

Avantajele prezenţei fosforului:
- asigură structura rădăcinilor şi creşterea plantei;
- scurtează timpul de maturizare a plantei;
- contribuie la creşterea calităţii producţiei;
- preîntâmpină scuturarea boabelor;
- asigură creşterea productivităţii;
- contribuie la creşterea rezistenţei plantei la secetă şi boli;
- asigură creşterea boabelor.

Carenţa în fosfor se manifestă prin următoarele fenomene:
- plantele rămân pitice - ramificaţiile şi frunzele plantei nu se vor dezvolta;
- tulpina va fi slabă - dezvoltarea rădăcinilor şi a tulpinii de sprijin a plantei va fi blocată;
- frunzele plantei vor fi de culoare verde murdar sau roşiatică şi, în general, vor cădea;
- la pomii fructiferi, dezvoltarea viermilor va fi stimulată, eflorescenta şi creşterea mugurilor va fi încetinită.
Fără suficient fosfor sistemul de rădăcini va fi slab dezvoltat, iar maturizarea plantei şi coacerea vor fi serios întârziate.
Conţinutul de fosfor din îngrăşăminte se exprimă în procente P2O5.


Potasiul (K)

Potasiul este indispensabil pentru creşerea plantelor, el găsindu-se în toate celulele şi ţesuturile plantelor vii, în zonele de creştere şi în seminţe.

Avantajele utilizării potasiului:
- contribuie la creşterea rezistenţei plantei;
- joacă un rol important în ceea ce priveşte asigurarea apei şi a substanţelor nutritive necesare plantei;
- îmbunătăţeşte calitatea recoltei privitor la aroma, culoarea şi durata de păstrare a culturilor;
- asigură creşterea calităţii producţiei;
- reduce timpul de maturizare a plantei;
- îmbunătăţeşte rezistenţa plantelor la secetă şi boli.

Lipsa de potasiu se manifestă astfel:
- plantele nu vor avea apă suficientă la nivelul celulei;
- frunzele se vor ofili, se încreţesc şi marginile se necrozează la culturile de porumb, grâu, orz, pomi fructiferi, viţa-de-vie;
- apar pete alb-gălbui, brun-roşcate sau brune;
- boabele se zbârcesc şi le scade puterea de germinare;
- scade rezistenţa plantelor la atacul unor boli şi dăunători.

Conţinutul de potasiu din ingrasaminte este exprimat în procente K20; cantitatea de potasiu în stratul arabil este de 45-47 t/ ha K20, dar asimilabilă pentru plantă este doar 1-2% din această cantitate.

Caracteristicile ingrasamintelor complexe:
- Ingrasamintele complexe se prezintă sub formă de granule de culori diferite în funcţie de sortiment, respectiv concentraţia elementelor nutritive conţinute în formula chimică;
- au însuşiri fizice mai bune;
- sunt mai puţin higroscopice;
- au neutralizată aciditatea fiziologică;
- au un coeficient de folosire a substanţelor nutritive mai ridicat;
- nu lasă reziduuri în sol;
- greutate specifică: 0,95-1,15 t/m3 (funcţie de sort).


Avantajele ingrasamintelor complexe:
- administrarea lor este uşoară şi economică deoarece la acelaşi conţinut de elemente nutritive se reduce greutatea produsului brut de 2-3 ori, făcându-se astfel economie la transport, răspândire, ambalaj, depozitare şi introducere în sol;
- se asigură o distribuire mai uniformă pe teren a elementelor nutritive pe care le conţin;
- creşte eficienţa ingrasamintelor prin faptul că se introduc concomitent mai multe elemente fertilizante (azot, fosfor, potasiu) într-un singur punct al solului.

Dezavantaje:
- proporţia diferită în care plantele consumă azotul, fosforul şi potasiul în raport cu specia şi vârsta plantelor, faţă de raportul fix de ingrasaminte complexe, care corespunde numai la anumite condiţii concrete de sol şi plantă.